Digital transformation – ikke bare et buzzword

Der er meget snak om hvordan den digitale udvikling ændrer virkeligheden og spillereglerne for virksomheder, og at selskaber må tilpasse sig den nye digitale virkelighed – og gøre en digital transformation. Men er det hele bare buzz? Jeg vil i dette indlæg argumentere for at det er et både og. Den digitale udvikling ændrer spillereglerne, og selskaber må tilpasse sig denne virkelighed, men digital transformation er ikke nødvendigvis for alle. Men hvad er digital transformation egentlig? I sin reneste form handler digital transformation om at skabe en digital forretningsmodel gennem såvel teknologi som ledelse. Dette er den mest ekstreme form. Men der er andre, mildere former også. Netop teknologi og ledelse spiller en stor rolle her.Det er de to dimensioner, som skaber digital modenhed. Teknologi er den “digitale intensitet”, som viser i en hvor høj grad selskaber har implementeret teknologier bl.a. indenfor drift og kundeoplevelser. Ledelses-dimensionen er med hvilken modenhed, selskaber har mulighed for at skabe forandringsledelse gennem eksempelvis visione, governance, engagement og forholdet mellem IT- og forretningssiden. De to dimensioner skaber sammen en matrice med fire idealtyper af selskaber, som hver især har sin unikke modenhed i digital transformation:

 

At det kan betale sig at have høj digital modenhed, viser Capgemini Consultings research af 391 selskaber. Digitale ledere er bedre til at tjene penge, leverer større overskud og har en bedre markedsværd i i forhold til de alle de andre tre typer:

Effekten af digital modenhed

Globalt set kan man kategorisere industrier efter deres modenhed, og udover højteknologiske selskaber (som ikke overraskende) er mest modne, så klarer bankerne og detailhandlen sig fint:

digital modenhed industrier
Industrier har forskellig digital modenhed

Den teknologiske udvikling går stærkt, og vi er nu inde i hvad der flere steder kaldes den tredje industrielle revolution. Først dampmaskinen, dernæst elektricitet og nu digitalisering.

Nogle af driverne bag hvorfor digital transformation er vigtigt akkurat nu er blandt andet at forbrugerne har taget digitale teknologier til sig, at mange teknologier er blevet modnet på samme tid, mange selskaber har nået grænsen for produktivitet og lønsomhed i deres nuværende forretningsmodel og sidst at offentlige systemer satser på digitale tjenester for at skære ned på omskostninger og skabe en mere effektiv brugeroplevelse.

Strategi ændrer sig. Det er ikke længere vigtigt at eje aktiver, men have adgang til aktiver. Dette ses eksempelvis hos AirBnB, Uber, Elance og mange flere. Hvis man ser på digital transformation blandt norske og danske selskaber, så er modenheden noget lav. Mine oplevelser og erfaring siger mig at modenheden er endnu lavere i Norge end i Danmark. Der er i hvert fald få digitale ledere udenom højteknologisk selskaber samt i nogen grad banker og oliebranchen. Det er dog min overbevisning at det er relativ få norske selskaber udenom disse, somme er digitale ledere. Hvis man ser på detailhandlen for eksempel (industri som globalt set er digitale leder), så mangler der især på kundeoplevelsen initiativer indenfor både digitale intensitet og forandringsledelse. Der mangler visioner og teknologien er sjældent på plads. Det er eksempelvis få butikker som aktivt bruger big data samt digitale loyalitetsprogrammer.

Men man jo ved aldrig, måske ens industri vil opleve en digital udfordrer som eksempelvis Uber i taxabranchen Min pointe er at de fleste virksomheder må tage stilling, hvad den rette digitale strategi er for dem, og hvordan de vil tilpasse sig den digitale virkelighed. Som nævnt, er den digitalisering af forretningsmodellen ikke nødvendigvis det rigtige.

Mit råd er at man jo eksempelvis kan starte ved at

1. På det strategiske niveau identifisere hvilke aktiver, man ikke nødvendigvis behøver at eje, men kan “nøjes” med at have adgang til – og hvordan dette kan gøres digitalt

2. På det mere taktiske niveau skabe sammenhæng mellem visioner og governance og den digitale intensitet. Et godt og håndgribeligt sted at starte kan være gennem en digitalisering af kundeoplevelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *