Er et skifte på vej? Statoil outsourcer 209 stillinger

For et par uger siden offentliggjorde Statoil at de vil outsource 209 stillinger til lande med lavere omkostninger. Dette sker især indenfor IT og finans. Og samtidig bliver aktiviteter i Norge også lagt ud til eksterne virksomheder – eksempelvis indenfor ejendomsdrift. De 209 ansatte kan endog blive til 1000 ansatte inden 2020. Statoil står til at nedskære med 1 millard på landanlæggene i løbet af de næste 3 år, da omkostningerne er for høje og produktiviteten for lav. Det samme har man hørt andre norske selskaber være ude og sige: de norske omkostninger er alt for høje. Og her tænkes især på lønomkostninger. Det er selvfølgelig ikke overraskende at virksomheder mener omkostningerne er for høje. Det er sjældent set at en virksomhed mener, omkostningerne er for lave. Men det viser noget om hvor tiderne er på vej hen – og at der kommer et øget omkostningsfokus blandt norske virksomheder. Og en mulig måde at sænke omkostninger på er jo outsourcing (hivs gjort rigtigt vel at mærke).

Det er mit indtryk at flere og flere norske virksomheder er begyndt at i hvert fald tale om outsourcing. Tidligere har nordmænd været lidt mere tilbageholdne med at se på outsourcing. Det er velsagtens en resultat af at det går så godt som det gør i Norge. Især olie-industrien og relaterede industrier har haft perioder, hvor det kun er gået fremad. Men nu er de i højere grad under pres. Så der er formentligt et skifte på vej – hos både større og mindre norske selskaber. H

Jeg har talt med flere som arbejder med outsourcing for små- og mellemstore norske selskaber, som kan mærke at de selskaber i endnu højere grad er interesseret i outsourcing. De ser på bundlinjen og prøver at se på hvordan outsourcing kan være med til at sænke omkostninger, hæve produktiviteten og være med til at sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er interessant, da det pga. stram lovgivning er svært at afskedige medarbejdere. Mange norske virksomheder er i forvejen vant til at indleje medarbejdere, så skridtet mod reel outsourcing er måske slet ikke så langt.

Jeg har selv tidligere også arbejdet med outsourcing af digitale tjenester og bogføring. Her var interessen markant mindre end i Sverige og ikke mindst Danmark. Jeg modtog ofte den feedback at outsourcing kunne være interessant, men at det i så fald skulle holdes indenfor Norges grænser. Selvom der kunne tilbydes store besparelser.

Som det sammenliges andet sted så koster en norsk revisor rundt 60.000 norske kroner per måned. I Riga, er prisen for samme tjeneste 8500 norske kroner per måned.

 

2 responses to “Er et skifte på vej? Statoil outsourcer 209 stillinger

  1. Hvad har outsourcing af bogføring med lønnen til en revisor at gøre? Blander du ikke tingene sammen? Ved vurdering af outsourcing af bogholderi er det relevant at se på lønnen til en bogholder og regnskabschef.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *